اعضای شرکت

آشنایی با تیم ما

محمدرضا مسلمان یزدی محمدرضا مسلمان یزدی مدیر عامل
محمدرضا مسلمان یزدی مدیر عامل rmosalman@gmail.com جزئیات پروفایل
پونه جلالی پونه جلالی ریئس هیئت مدیره
پونه جلالی ریئس هیئت مدیره pjalaly@gmail.com جزئیات پروفایل
بهناز باغستانی بهناز باغستانی مدیر فروش
بهناز باغستانی مدیر فروش baghestani@altonray.co جزئیات پروفایل