IP بر اساس استاندارد IEC60529 کلمه IngressProtection  بیانگر درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود آب،رطوبت،گرد و خاک و ضربه های مکانیکی می باشد. اعدادی که در سمت راست IP  نمایش داده می شوند به ترتیب بیانگر :

1- حفاظت در برابر اجسام خارجی و تماس ( بین 0 تا 6 )

2- حفاظت در مقابل نفوذ آب و مایعات ( بین 0 تا 8)

قرار گرفتن عدد صفر در هر یک از این دو رقم به معنای این است که دستگاه فاقد هر یک از خاصیت های فوق است.